banner web repka slavomir
 
 • Presťahujem kanceláriu primátora do budovy MsÚ do blízkosti prednostu a ľudí, ktorí tvoria mesto.
 • Prostredníctvom prokuratúry sa pokúsim o zrušenie predaja mestského pozemku BETA CAR-u za 19,23 €/m2.
 • Okamžite začnem proces vybudovania verejných WC hodných 21. storočkia, na Radničnom námestí.
 • Naštartujem zmenu Pezinskej televízie na televíziu hodnú dnešnej doby
 • Nový prednosta nebude na ročnú zmluvu, ale na trvalý pracovný pomer, nakoľko je to človek s viac ako desaťročnou podobnou pracovnou pozíciou 
 • Primátor NEBUDE rozhodovať o všetkom, lebo to nie je jeho kompetencia. Rozhodovať budú kompetentí ľudia a za svoje rozhodnutia budú niesť zodpovednosť.
Ale ospravedlňujem sa, to všetko urobím až po tom, ako si urobím silnú rannú kávu
 
penazovod nie
 
 
Všetci vieme, že turizmus prináša do mestskej kasy peniaze
Absolútne nutné je systematicky pracovať na tom, aby sme do Pezinka dostali turistov. Určite si niektorí pamätáte, že do Pezinka v minulosti prišlo denne niekoľko autobusov s turistami a na to treba nadviazať.
Ďalší spôsob je dostať do Pezinka cyklistov z Bratislavy, ako prostredníctvom JURAVY, tak aj lesnou cestou od Bieleho kráža, na Grinavské jazerá, a ďalej cez vinohrady pod Starú Horu k Celestínu a ďalej Rozálka a prípadne až do centra mesta. 
Na tom je nutná spolupráca s cyklokoalíciou, vinohradníkmi a hlavne EDUKÁCIOU obyvateľov.
 
Turisti nám zvyšia kvalitu všetkých služieb.
 
Ak sa to niekomu nepáči, stačí si odbehnúť na Moravu, prípadne za hranice do Rakúska
Do tejto kategórie radíme starších ľudí, malé deti a rôzne hendikepované osoby
 
V tejto oblasti je to viac orientované na zdroje pre tieto skupiny a preto je NUTNÉ nájsť efektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Samozrejme sa treba zamerať aj na občianske združenia a dobrovoľníkov pre tieto oblasti a pomáhať im v ich činnostiach.
Pezinok má veľké množstvo ľudí, ktorí sa týmto činnostiam venujú a týchto ľudí musíme podporovať a pomáhať im v ich činnosti, prípadne spolu niektoré aktivity koordinovať.
Nesmieme zabúdať na tých ľudí a nesmieme si pripisovať ich zásluhy!
 

Téma zdravotníctva a plnohodnotnej pohotovosti rezonuje v Pezinku bez riešenia už niekoľko rokov. 

 

Pezinok nutne potrebuje komplexnú zdravotnú a pohotovostnú službu 24/7

 

volby slavomir repka gray 260
Udržateľný život predstavuje akceptovať dnešné poznatky vedy a tieto aplikovať v rámci všetkých činností.
 • Musíme v každej činnosti aplikovať vodozádržné opatrenia v rámci celého mesta, nakoľko všetky analýzy ukazujú, že zadržaná voda znižuje teplotu prostredia a znižuje náklady na zalievanie mestskej zelene a zvyšuje komfort mesta.
 • Sme nútení nájsť kompromis medzi množstvom áut a množstvom parkovacích miest. Časť týchto priestorov potrebujeme premeniť aj na cyklocesty, ktoré nám následne znižia množstvo áut v centrálnej časti mesta počas dňa.
 • Zeleň, zeleň zeleň. Stromy, stromy, stromy. Vždy na odbornej báze, ale čo najrýchlejšie vysadiť čo najviac zelene.
 
 
Kultúra v Pezinku bola vždy na vysokej úrovni

Časom sa niečo pokazilo

Dnes nemá význam kritizovať, kde sa stali chyby, ktoré už množstvo ľudí popísalo, ale musíme sa orientovať na dnešnú dobu a dnešných "užívateľov" kultúry.
Táto doba posunula pohľad na kultúru a preto sa na to musíme pozerať dnes dnešnými očami, nie očami minulosti...
 
 • Urobiť všetko pre to, aby sa dokázala spustiť rekonštrukcia DK. 
 • Zastabilizovať tím PKC a dať im víziu a plán
 • Na zelenej lúke postaviť novú Pezinskú televíziu, táto bohužiaľ nemá už právo na život.
 • Obnoviť Dychovky v Preši
 • Nájsť objektívny spôsob, ako preferovať na verejných vystúpeniach práve domácich učinkujúcich.
Keďže som v kultúre nerobil, tak určite budem potrebovať rady ľudí, ktorí v tejto oblasti pracujú. 
 

Otázky pre voliča

 

Očakávajú obyvatelia Pezinka výraznú zmenu pozitívnym smerom?

Áno!

 

Ak sa dnešná predvolebná kampaň podobá na posledné 4 predvolebné kampane, dá sa očakávať dlho očakávaná výrazná ZMENA? 

Nedá!

Doprava 21. storočia
 
Potrebujeme Pezinskú dopravu pretransformovať na dopravu 21. storočia, čo z môjho pohľadu znamená: Vytvoriť mestský dopravný podnik na báze malých elektrobusov (18-24 miest), ktoré budú v čase špičky chodiť v potrebnom mnižstve k vlakom, ale vo zvyšných časoch sa po Pezinku budú pohybovať max. 3 ks. elektrobusov v troch rôznych okruhoch, ktoré sa na niektorých miestach budú pretínať. TOTO je 21. STOROČIE.

 

Oblasti, ktorým sa budem venovať

Výrazná ZMENA sa dá dosiahnuť:

- zmenou myslenia
- zmenou personálu
- zmenou pracovných postupov
- zmenou zvykov
- zmenou a pretrhnutím starých väzieb
 
Najlepšie všetkými spolu
 
volby slavomir repka white 260
 
 
 
 
aktualne letaky download
 
Free Joomla templates by Ltheme